Lietuvos olimpinė akademija - savarankiška šviečiamoji visuomeninė sporto organizacija, turinti tikslą tyrinėti, saugoti ir plėtoti olimpines idėjas, kultūrinį olimpinio sąjūdžio palikimą, siekti žmogaus dvasios ir kūno tobulumo, telkti mokslininkus kūno kultūros, sporto vyksmams Lietuvoje nagrinėti ir plėtoti, atstovauti Lietuvą Tarptautinės olimpinės akademijos veikloje. 

Lietuvos olimpinė akademija (LOA), Lithuanian olympic academy

Lietuvos olimpinė akademija (LOA), Lithuanian olympic academy

Kalbos

English

Teksto dydis

Surask mus „Facebook“

Lietuvos olimpinės akademijos oficiali paskyra Twitter


INFORMACIJA 
---------------------


----------------------

Rėmėjai 
 

Žurnalas „Sporto mokslas“

Lankomumas


Visos naujienos
Su šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 2011 metais PDF Spausdinti El. paštas
2010 gruodžio 17, 23:42 (penktadienis)

 

 
Informacija Lietuvos olimpinės akademijos nariams PDF Spausdinti El. paštas
2010 lapkričio 17, 20:35 (trečiadienis)

2010 m. gruodžio 3 d. 12.00 val. Vilniaus pedagoginio universiteto centrinių rūmų aktų salėje (III aukštas) (Studentų g. 39, Vilnius) įvyks Lietuvos olimpinės akademijos ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas. 

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Norėdami atsiųsti suvažiavimo programą spauskite čia.

Lietuvos olimpinės akademijos Taryba 

 
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis 2011-2015 metams tarp LR ŠMM, KKSD prie LRV, LTOK, LOA PDF Spausdinti El. paštas
2010 lapkričio 24, 08:47 (trečiadienis)

2010 m. lapkričio 22 d. LR Švietimo ir mokslo ministerijoje, Ovaliojoje salėje vyko projekto „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas šalies mokyklose 2006–2010 m.“ baigiamoji konferencija ir bendradarbiavimo sutarties pasirašymas 2011–2015 metams tarp Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Kūno kultūros ir sporto departamento prie LRV, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ir Lietuvos olimpinės akademijos.


LR Švietimo ir mokslo ministras G. Steponavičius dėkojo susirinkusiems konferencijos dalyviams už pagalbą ir pastangas ugdant mokinius ir už galimybę toliau pratęsti gražų bendradarbiavimą. LTOK prezidentas Artūras Poviliūnas dėkojo mokytojams, Švietimo ir mokslo ministerijai, Lietuvos mokinių ir studentų sporto centrui už olimpizmo idėjų plėtojimą. LOA prezidentas Povilas Karoblis dėkojo mokyklų bendruomenėms už sėkmingą Integruojamosios vaikų ir jaunimo olimpinio ugdymo programos įgyvendinimą. KKSD generalinis direktorius K. Rimšelis įteikė padėkas mokykloms, kurios nuo pat pradžios dalyvauja veikloje, įgyvendinat Integruojamąją vaikų ir jaunimo olimpinio ugdymo veiklą.

Sutartį pasirašė LR Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius, Kūno kultūros ir sporto departamento prie LRV generalinis direktorius Klemensas Rimšelis, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentas Artūras Poviliūnas, Lietuvos olimpinės akademijos prezidentas, profesorius Povilas Karoblis.

Konferencijos metu, komisijos pirmininkas Alvydas Puodžiukas pristatė pranešimą tema „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas šalies mokyklose 2006–2010 metais“. LTOK Olimpinių programų direkcijos direktorius Algimantas Gudiškis pristatė veiklos planą (projektą) 2011–2015 metams. Projekte dalyvaujančių ikimokyklinių, pradinių ir vidurinių mokyklų bei savivaldybių atstovai pasidalino patirtimi dalyvaujant projekte, teigiamai vertindami jo reikšmę mokinių humanistiniam ugdymui.

Buvo apdovanoti aktyviausi pedagogai per praėjusį penkmetį ir švietimo įstaigos. Padėkas paruošė LTOK, KKSD prie LRV ir komisijos pirmininkas A. Puodžiukas.

Konferenciją vedė ir komisijos pirmininkas buvo LR Švietimo ir mokslo ministro vyriausiasis patarėjas Alvydas Puodžiukas bei jo pavaduotoja, Lietuvos mokinių ir studentų sporto centro direktorė Ona Babonienė.
 

 

 

 

 
Mokykla – palankiausia aplinka kilnaus sportinio elgesio pradmenims ugdyti PDF Spausdinti El. paštas
2010 lapkričio 18, 20:36 (ketvirtadienis)

„Kilnaus sportinio elgesio ugdymas mokyklose: bendra atsakomybė“ – tai 2010 metų spalio mėnesį Prahoje vykusio XVI Europos Fair Play kongreso tema. Šių metinio kontinentinio forumo tikslas – paskleisti gerąją patirtį apie kilnaus sportinio elgesio ugdymo pradžių pradžią – pagrindus, kuriuos jaunieji sportininkai gauna mokykloje, matydami ir girdėdami gerų ir blogų sportinių poelgių vertinimus iš pirmų lūpų: mokytojų ir auklėtojų, bendraklasių ir vyresniųjų draugų, sporto ir ugdymo specialistų.

„Kaip mažas įprasi, - taip užaugęs rasi“,- skelbia liaudies išmintis. Mokyklinė aplinka, mokytojo asmenybė ir jo nuomonė vienaip ar kitaip įtakoja jaunojo sportininko elgsenos modelio pasirinkimą. Ši neginčytina tiesa - išeities taškas nuo kurio atsispyrę startavo veik visi prelegentai. Atrodo, viskas taip paprasta ir aišku, kaip dukart du, ką naujo beišrasi, kuo priversi suklusti. Ir vis tik buvo kuo džiaugtis, – kongresas buvo vieningas, vertindamas olimpinio švietimo, kaip vienos tinkamiausių platformų olimpinėms, o kartu ir žmogiškosioms vertybėms „gabenti“ link jaunų besiformuojančių ateities sportininkų sielų ir protų, nes jų daliai teks sunkūs išbandymai, atsilaikant prieš merkantiliško pasaulio grėsmes ir viliones, piktnaudžiaujančias naujausiais mokslo pasiekimais ir technologijomis, spekuliuojančias sportine garbe, šalies prestižu, olimpiniais laurais.

Olimpinio švietimo integravimas į bendrojo lavinimo mokyklų programas, olimpinio ugdymo vadovėlių rengimo, aprobavimo klausimai sklandė Prahos kongreso erdvėje. Lietuvos delegaciją tai itin džiugino, nes Lietuvos tautinis olimpinis komitetas bei jo padalinys Lietuvos kilnaus sportinio elgesio komitetas, Lietuvos olimpinė akademija kartu su Kūno kultūros ir sporto departamentu prie Lietuvos Respublikos vyriausybės ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija jau nuo 2005 metų drauge siekdami vaikų ir jaunimo tarpe skleisti olimpinio ugdymo idėjas, diegti ir tvirtinti įpročius garbingai kovoti su varžovais ir kilniai elgtis, rezultatyviai bendradarbiauja – kartu organizuoja olimpinius renginius, rengia Tarptautinio Olimpinio Komiteto remiamus projektus, skirtus darželinukų, moksleivių ir studentų fizinio aktyvumo ir kilnaus sportinio elgesio skatinimui, todėl pasidalinimas patirtimi, „kurso pasitikrinimas ir naujų idėjų medžioklė“ buvo Lietuvos delegacijos prioritetai Prahos kongrese.

Lietuvai kongrese atstovavo Lietuvos kilnaus sportinio elgesio komiteto prezidentas, Europos Fair Play judėjimo revizijos komisijos narys dr. Arvydas Juozaitis, Lietuvos olimpinės akademijos prezidentas, Kilnaus sportinio elgesio vykdomojo komiteto narys, žurnalo „Sporto mokslas“ vyriausiasis redaktorius prof. Povilas Karoblis bei Lietuvos tautinio olimpinio komiteto darbuotoja Janina Brundzienė. Kongrese dalyvavo šimtas penkiolika delegatų iš trisdešimt vienos šalies. Rytų Europa buvo atstovaujama silpniau: tik Lietuva, Latvija ir Rusija. Tuo tarpu net ne Europos kontinento šalys domėjosi šio judėjimo veikla, tikslais ir rezultatais. Savo stebėtojus buvo atsiuntusi Japonija, Tunisas, devynios tarptautinės nevyriausybinės organizacijos. Iš daugiau nei keturiasdešimties skaitytų pranešimų trys ketvirtadaliai buvo kongreso šeimininkų. Į bendrą renginio kontekstą tai įnešė šiek tiek vienodumo ir nuobodulio. Tačiau padėtį taisė ilgamečio čekų Fair Play klubo prezidento Irži Pelikano pranešimas, kuriame jis jaudinančiai nuoširdžiai nagrinėjo gyvybinį žmogaus ryšį su švietimu ir fiziniu auklėjimu, o pasaulinio garso slovakų rankininkė Jana Kutkova savo pranešime jam pritarė, asmeninio sportinio patyrimo pavyzdžiais iliustruodama žmogaus poreikį kilniai ir garbingai elgtis sporte ir gyvenime. Jos pranešimo moto „Be garbės žmonės negali gyventi lygiai taip, kaip be duonos ir vandens“,- tapo kongreso devizu.

Pačių geriausių vertinimų susilaukė Vokietijos atstovo profesoriaus Rolando Naulo pranešimas, pašvęstas olimpinių vertybių ugdymui mokyklose, kilnaus elgesio įgūdžių formavimui sporto aikštelėse ir treniruotėse. Profesorius R.Naulas savo pranešimu išprovokavo temperamentingą diskusiją, kurios išvada buvo vienareikšmiška: kaip bežiūrėtum, perspektyviausia kilnaus sportinio elgesio ugdymo ir gyvavimo erdvė buvo ir yra mokykla bei švietimas. Anglų profesoriaus Džimio Perry provokuojantis pasvarstymas, jog sutapatinus sporto taisykles su Fair Play siekiamybėmis paaiškėja, kad sportas savaime yra kilnus elgesys, tad gal ir nėra reikalo atskirti šias sąvokas, vadinasi, nebeakcentuoti kilnių sportinių poelgių kaip Fair Play fenomeno. Su šiuo pareiškimu kategoriškai nesutiko Rusijos delegatas profesorius Vladimiras Rodičenka ir, atsikovojęs vietą tribūnoje, dar kartą išdėstė savo leidiniuose seniai propaguojamą sporto taisyklių laikymosi, sąžiningo sporto, o taip pat kilnaus sportinio elgesio santykį. Sporto taisyklių laikymesi yra savaime užkoduota prievarta, nors ir gerąja prasme, sąžiningumas susišaukia su tokia kraštutine priemone kaip baudžiamasis kodeksas, pasitelkiamas vertinant dopingo vartojimą kaip kriminalinį nusikaltimą. Čia pat teikiamas pavyzdys, kai Italijoje už dopingo vartojimą gresia kalėjimas nuo trejų iki šešerių metų. Italijos Fair Play komiteto prezidentas Rugero Alkanterini šiai informacijai neprieštarauja. Vadinasi, tik kilnūs sportiniai poelgiai yra laisvas ir nepriklausomas pasirinkimas, kultūrinis ir moralinis parametras, kurio ištakos siekia pirmuosius sąmoningo gyvenimo metus šeimoje, mokykloje, visuomenėje. Kilnaus sportinio elgesio ugdymo terpės trys, o atsakomybė – bendra. Jei kuris vienas iš šių trijų dramblių šlubuoja, didesnę svarbą įgauna likusiųjų pastangos. Ir čia visų žvilgsniai vieningai nukrypsta į mokyklą. Tokia gyvenimo praktika. Kaip tik dėl to Lietuvos tautinis olimpinis komitetas savo Olimpinio švietimo direkcijos veiklai teikia išskirtinį dėmesį, o pastaroji nenuvilia savo darbo rezultatais, kuriuos filosofas Arvydas Juozaitis apibendrino ir pateikė Prahos kongresui kaip nacionalinį pranešimą, kuris su kitų keturiolikos Europos šalių patyrimo pranešimais buvo išleistas atskiru leidiniu.

Delegatai išskirtinai domėjosi Fair Play integravimo į mokomąsias programas metodikomis. Čia vėl gi sužibėjo Rusijos atstovas profesorius Vladimiras Rodičenka, pristatęs kongresui dvidešimt antrąjį Rusijos švietimo ministerijos aprobuoto mokykloms skirto olimpinio vadovėlio leidimą. Lietuva šioje srityje Europos mastu taip pat neblogai atrodo. Profesorius Rolandas Naulas savo pranešime Lietuvą pagyrė tris kartus. Savaime kyla klausimas, kokiais šaltiniais profesorius Naulas remiasi. Atsakymų toli ieškot netenka, kai prisimeni, kokiuose Tarptautinio olimpinio komiteto remiamuose projektuose dalyvauja Lietuvos olimpinės akademijos dekano, Lietuvos kilnaus sportinio elgesio vykdomojo komiteto nario, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto olimpinio švietimo direktoriaus Algimanto Gudiškio vadovaujama direkcija: „Olimpinis švietimas šalies mokyklose“, „Sportas ir aplinkosauga“, „Olimpinis moksleivių festivalis“, „Sportas ir olimpinis paveldas“, kurie visi yra tęstiniai ir turintys išliekamąją vertę, būtent dėl metodinių leidinių, katalogų, olimpinio judėjimo šalyje apibendrinimų. Tuo tarpu, čia pat, kongrese, gyvai vyksta sporto mokslo, olimpinių ir Fair Play idėjų sklaidos seansas, - tai dviejų olimpinių vadovėlių mokykloms autorius profesorius Povilas Karoblis pristato Europos Fair Play judėjimo viceprezidentui profesoriui Manfredui Lėmeriui naujausią „Sporto mokslo“ numerį.

Prahos kongreso rezultatus apibendrino įkandin vykusi generalinė asamblėja. Kaip įprasta, kongreso deklaracija, apibendrinimai ir išvados pasieks delegatus internetiniu keliu. Belaukiant oficialių vertinimų jau galime drąsiai teigti: olimpinių vertybių, kilnaus sportinio ugdymo idėjų sklaidos prasme Lietuva pasirinko teisingą kryptį – ranka rankon, koja kojon su švietimu, su mokykla.

Janina Brundzienė
Lietuvos kilnaus sportinio elgesio komiteto generalinė sekretorė
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto darbuotoja
 

Lietuvos delegacija (prof. P.Karoblis ir dr. A.Juozaitis) pristato „Sporto mokslo“ leidinį Europos Fair Play judėjimo viceprezidentui prof. Manfredui Lėmeriui (viduryje)

Prof. P. Karoblis (kairėje), J.Brundzienė su Europos Fair Play judėjimo prezidentu prof. Karlos Gonsalves (Carlos Gonçalves)

 
<< Pradžia < Ankstesnis 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Kitas > Pabaiga >>

Puslapis 67 iš 69
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack