Mintys apie olimpizmą

Seneka: „Niekas nejunta, kaip praeina jaunystė, bet kiekvienas jaučia, kad ji praėjo“.

Lietuvos olimpinė akademija (LOA), Lithuanian olympic academy

Lietuvos olimpinė akademija (LOA), Lithuanian olympic academy

Teksto dydis

Surask mus „Facebook“

Lietuvos olimpinės akademijos oficiali paskyra Twitter


INFORMACIJA


  

 
---------------------


----------------------

Rėmėjai 
 

Žurnalas „Sporto mokslas“

Lankomumas


Partneriai


 Leidiniai
Žurnalas „Sporto mokslas“ PDF Spausdinti El. paštas

Žurnalas


Lietuvos edukologijos universiteto leidinys,   Lietuvos sporto universiteto ir Lietuvos olimpinės akademijos. 
Prestižinis žurnalas, išeina keturis kartus per metus (ISSN 1392-1401, eISSN 2424-3949
Vyr. redaktorius: Prof. habil. dr. Kazys MILAŠIUS 

Žurnale spausdinami straipsniai sporto mokslo teorijos, praktikos, treniruotės metodikos klausimais. Nagrinėjamos sporto istorijos, sporto vadybos, sociologijos, olimpinio sporto problemos.


Informaciją leidinio autoriams rasite paspaudę čia.  
Recenzavimo formą recenzentams atsisiųskite paspaudę čia.

Žurnalo „Sporto mokslas“ bibliografija 1994-2014 m. 

Žurnalo „Sporto mokslas“ autorių rodyklė 1994-2014 m.

Žurnalo numeriai parsisiuntimui (PDF formatu):

2017 m. Nr. 1 (87); Nr. 2 (88);

2016 m. Nr. 1 (83)Nr. 2 (84); Nr. 3 (85); Nr. 4 (86);

2015 m.
 Nr. 1 (79); Nr. 2 (80); Nr. 3 (81); Nr. 4 (82);

2014 m. Nr. 1 (75); Nr. 2 (76); Nr. 3 (77); Nr. 4 (78)

2013 m.
Nr. 1 (71)Nr. 2 (72)Nr. 3 (73)Nr. 4 (74)

2012 m.
Nr. 1 (67); Nr. 2 (68); Nr. 3 (69); Nr. 4 (70);  

2011 m.
Nr. 1 (63); Nr. 2 (64); Nr. 3 (65); Nr. 4 (66);

2010 m. Nr. 1 (59); Nr. 2 (60); Nr. 3 (61)Nr.4 (62);

2009 m. Nr. 1 (55); Nr. 2 (56); Nr. 3 (57); Nr. 4 (58)

2008 m. Nr. 1 (51); Nr. 2 (52); Nr. 3 (53); Nr. 4 (54)

2007 m. Nr. 1 (47); Nr. 2 (48); Nr. 3 (49); Nr. 4 (50)

2006 m.
Nr. 1 (43); Nr. 2 (44); Nr. 3 (45); Nr. 4 (46)

2005 m.
Nr. 1 (39); Nr. 3 (41); Nr. 4 (42)

2004 m.
Nr. 1 (35); Nr. 2 (36); Nr. 3 (37); Nr. 4 (38)

2003 m. Nr. 1 (31); Nr. 4 (34)

2002 m. Nr. 1 (27); Nr. 2 (28); Nr. 3 (29); Nr. 4 (30)
 
2001 m. Nr. 1 (23); Nr. 2 (24); Nr. 3 (25); Nr. 4 (26)

Pastaba: Senesnių (imtinai iki 2002 m.) numerių nedidelė dalis puslapių (sveikinimuose), kur buvo naudajamas imantrus šriftas, gali būti iškraipyti lietuviški simboliai.

 
Kiti leidiniai PDF Spausdinti El. paštas


Povilas Karoblis, Kazys Steponavičius, Linas Tubelis, Einius Petkus, Egidijus Balčiūnas.

Psichologiniai sportininkų rengimo olimpinėms žaidynėms aspektai (2016).

Leidinyje apibendrintai pateikti psichologiniai sportininkų rengimo aspektai padės treneriams, mokslininkams, sporto organizatoriams, olimpiečiams ir kitiems sporto pasaulio žmonėms geriau suvokti olimpiečių psichologinio ir sportinio rengimo vyksmą ir tikslingai rengtis olimpinėms žaidynėms.Artūras Poviliūnas. Lietuvos Tautinės olimpiados atminimas gyvas (2016).

Šio metodinio leidinio tikslas - atskleisti išeivijos lietuvių pastangas atkurti pirmosios Lietuvos Tautinės olimpiados, vykusios 1938 m. Kaune, dvasią, apjungusią viso pasaulio lietuvius į bendrą šventę. Juk sportas tada tapo židiniu, prie kurio susibūrę lietuviai pasijuto viena šeima.
Šis leidinys bus naudingas kūno kultūros studijų studentams, visai pasaulio lietuvių sporto bendruomenei, visiems, besidomintiems Lietuvos sporto istorija.Артурас Повилюнас, Алоизас Урбонас. «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА ОЛИМПИЙСКОЙ МЕДАЛИ» (2016).

Gairės. Vilnius 2016 m. (272 psl.)
ISBN 978–9955–759–973
Knygos „Nematoma olimpinio medalio pusė” (Artūras Poviliūnas, Aloyzas Urbonas. Gairės 2015.
– 240 psl. ISBN 978–9955–759–91–1).
Vertimas į rusų kalbą. Tai Lietuvos olimpinės akademijos sutarčių su Ukrainos, Baltarusijos, Latvijos, Azerbaidžano olimpinių akademijų pasikeitimas išleista literatūra šių valstybių (ir kitų), besimokančių rusų kalba, pasikeitimas olimpinio švietimo literatūra.

Artūras Poviliūnas, Aloyzas Urbonas. Nematoma olimpinio medalio pusė (2015).

Leidinys sporto moralės, dorovės ir etikos klausimais, skirtas aukštųjų mokyklų studentams, treneriams, pedagogams, olimpiečiams bei visai sporto visuomenei. Tai - knyga-dialogas. Diskutuoja buvęs Lietuvos olimpinio komiteto prezidentas Artūras Poviliūnas ir žurnalistas Aloyzas Urbonas.

Algirdas Klimkevičius. Lietuvos futbolo istorija - Žmonės 1911-1990 (2015).

Ši monografija - paminklas Lietuvos futbolui. Gera ar bloga - spręs skaitytojas - futbolo specialistas, istorikas, karys, moksleivis ar studentas. Tai pasakojimas apie Lietuvos futbolo aušros, nepriklausomos Lietuvos išeivijos bei okupuotmečio kūrėjus, eilinius, jam ištikimus žmones.
Monografijoje panaudota literatūra, ištraukos iš spaudos, gyvų dalyvių pasakojimai, asmeninė patirtis. Siekta per futbolui artimų žmonių likimus atspindėti to laikotarpio futbolo peripetijas, tvyrojusią politinę, ekonominę ir sporto dvasią. Neturėta tikslo ką nors pagražinti ar apjuodinti. Visi pasakojo tai, kas jiems buvo arčiau širdies, temą rinkosi laisva valia. Monografija - ne tik duoklė futbolo paveldui, žmonėms, bet ir mokomoji priemonė plečiant besimokančiųjų, jaunimo akiratį, ugdant dvasingumą, pagarbą praeičiai.


Jonas Petras Jankauskas. Sveikos gyvensenos pagrindai (2015).

Monografijoje pirmą kartą šalyje kompleksiškai analizuojamas sveikos gyvensenos reiškinys, jo specifika, komponentai, vertybės, pavojai, praradimai, požiūrių kaita, jų įvairovė, sėkmių ir nesėkmių priežastys per visą žmogaus gyvenimą.
Knyga skiriama visuomenės sveikatos, kūno kultūros ir sporto specialistams (auklėtojams, mokytojams, dėstytojams, sporto šakų treneriams), studentams, magistrantams,doktorantams, sveikos gyvensenos puoselėtojams, gausiam olimpiečių, ypač būsimųjų, ir sportuojančiųjų būriui bei individualiam skaitytojui, besidominčiam sveika gyvensena.

Asta Šarkauskienė. 11-13 metų vaikų prigimtinių fizinių galių plėtotė neformaliai ugdant mokykloje (2015).

Šis leidinys skirtas skaitytojui, kuris rūpinasi įstabiausiu Aukščiausiojo kūriniu - žmogaus fiziniu kūnu, anot J. A. Komenskio, - sielos namais; skaitytojui, kuris neabejingas žmogaus ugdymui, jo prigimtinių galių sklaidai ir tobulinimui, jo sveikatinimo problemoms.


Alvydas Staniulis. Olimpizmo keliu - ketvirtis amžiaus (2014)

Leidinys skirtas Lietuvos olimpinės akademijos 25-mečiui.
LOA nariai per visą dvidešimtpenkmetį aktyviai skleidė po pasaulį gražias ir kilnias olimpizmo idėjas. Pasiekė labai puikių rezultatų ir greitai įgijo didelį tarptautinį autoritetą. Šia gražia mūsų visuomeninės šviečiamosios sporto mokslo organizacijos sukaktimi didžiuojasi ir džiaugiasi daugelis neabejingų Lietuvos sportui žmonių (A. Poviliūnas).


Zina Birontienė, Asta Budreikaitė. Ikimokyklinio amžiaus vaikų olimpinio ugdymo programa (2014).

Leidinys skirtas ikimokyklinių įstaigų pedagogams bei visiems besidomintiems olimpiniu švietimu. Šioje knygoje rasite informacijos apie olimpinį ugdymą Lietuvoje. Susipažinsite su jau 12 metų sėkmingai gyvuojančiu Vaikų ir jaunimo olimpinio ugdymo projektu, sužinosite, kaip tapti projekto nariais, bendradarbiauti su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu. Leidinio autorės dr. Zina Birontienė ir dr. Asta Budreikaitė parengė išsamią programą, siūlo teorines ir praktines veiklas.

Povilas Karoblis. Lietuvos olimpinės akademijos raida (1989-2010): mokslas, žmonės, darbai (2011).

Lietuvos olimpinė akademija įprasmino daugelio lietuvių tautos šviesuolių viltis per olimpinį švietimą, mokslą, kultūrą, per garbingą 20 metų praeitį sužadinti tautos savimonę, skatinti lietuvių visuomeninį ir kultūrinį judėjimą, kaupti ir saugoti istorines vertybes. Vienas šios knygos bruožų – žvilgsnis į ištakas, kurios neleis nugrimzti į nežinomybę pristatytiems darbams, ryškioms asmenybėms, kūrusioms olimpinio švietimo pamatus. Lietuvos olimpinė akademija jungia dėstytojus, mokytojus, vadovus, trenerius, olimpiečius, sportininkus, kurių pašaukimas – skleisti tiesą ir gėrį, viltį ir tikėjimą žmogaus kūrybine prigimtimi. Knyga „Lietuvos olimpinės akademijos raida (1989-2010): mokslas, žmonės, darbai“ skiriama Lietuvos olimpinės akademijos nariams, sporto istorikams, mokytojams, aukštųjų mokyklų dėstytojams, studentams, sporto organizatoriams, olimpiečiams. Tai mūsų Lietuvos olimpinės akademijos istorijos atspindys ir žvilgsnis į ateitį.

 

Algis Daumantas. Lietuvos olimpinė akademija (2009).

Leidinys skirtas Lietuvos olimpinės akademijos 20 metų įkūrimo sukakčiai.

 

 

 

 

 

 

 
 

 Povilas Karoblis. Dvidešimt metų olimpinio švietimo ir mokslo keliu (2009).

Leidinys skirtas Lietuvos olimpinės akademijos 20 metų įkūrimo sukakčiai.

Šis leidinys tarsi Lietuvos olimpinės akademijos istorijos dėlionė, raginanti susimąstyti, kas mes, iš kur mes, kas mus vienija, kokia mūsų vieta Lietuvoje ir pasaulyje.

 

 

 

 
 

 

Povilas Karoblis. SPORTO MOKSLUI 15 metų (1994-2009) (2009).

Leidinyje pateiktos mintys apie tai, kokio sporto mokslo reikėtų Lietuvai, išryškintos šventusios jubiliejus, gavusios apdovanojimus sporto mokslo asmenybės. Straipsniai apie šiuos žmones buvo išspausdinti Sporto mokslo žurnale. Jų pavyzdys, darbai neišnyks be pėdsako, išliks kaip dokumentas, moralinis argumentas sporto ateičiai. Šis leidinys − tarsi sporto mokslo istorijos dėlionė, raginanti susimąstyti, kas mes, kas mus vienija, kokia mūsų vieta Lietuvoje ir pasaulyje.

 

 

 


  Povilas Karoblis. Tarptautinio ir Lietuvos olimpinių komitetų prezidentai (2007).

Leidinyje pristatomi 8 tarptautinio olimpinio komiteto prezidentai: Demetrijus Vikelas, Pjeras de Kubertenas, Henris de Baje-Laturas, Johanas Zigfridas Edstromas, Eiveris Brendedžas , Michaelis M. Kilaninas, Chuanas Antonijus Samarančas, Žakas Rogas.

Taip pat pristatomi 3 Lietuvos olimpinio komiteto prezidentai: Jonas Jurgis Bulota, Antanas Jurgelionis ir Artūras Poviliūnas.


  
Povilas Karoblis. Jaunojo sportininko treniruotė (2003).

Leidinyje apibendrintai ir nuosekliai išdėstytos sporto treniruotės teorijos ir didaktikos žinios kaip vientisa, moksliškai pagrįsta teorinė sportinio rengimo planavimo, vykdymo ir kontrolės sistema.

 

 

 

 

 

 

 


Povilas Karoblis. Sporto treniruotės teorija ir didaktika (1999).


 

 

 

 

Povilas Karoblis. Fizinių pratimų kompleksai (1996).

Šiame leidinėlyje pateikti bendro ir specialaus fizinio rengimo pratimų kompleksai, barjerininko, trumpų nuotolių bėgiko, šuolininko bendro ir specialaus fizinio rengimo pratimų kompleksai, kuriuos treneris ir mokytojas gali planingai taikyti visuose metinio ciklo pasirengimo etapuose.

Metodinis leidinys skiriamas treneriams, mokytojams, dėstytojams, kūno kultūros specialistams, sportininkams, kurie ras žinių apie bendro ir specialaus fizinio rengimo pratimų taikymo metodiką ir jų naudojimą treniruotėse ir kūno kultūros pratybose.

 

 

 


Su visais leidiniais galite susipažinti Lietuvos olimpinėje akademijoje

 


Joomla 1.5 Templates by Joomlashack