Lietuvos mokslininkų sąjungos suvažiavimas

Lietuvos mokslininkų sąjungos suvažiavimas

Lapkričio 21 d. Lietuvos mokslų akademijoje vyko Lietuvos mokslininkų sąjungos suvažiavimas. Lietuvos olimpinės akademijos vadovas doc. dr. Artūras Poviliūnas dar vienai kadencijai perrinktas Lietuvos mokslininkų sąjungos tarybos nariu. Sąjungos pirmininku antrai kadencijai perrinktas Šiaulių universiteto profesorius Jonas Jasaitis.
Suvažiavime buvo pristatyti pranešimai: Lietuvos mokslo taryba: dabartis ir ateities planai (pranešėjas Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas akad. Valdemaras Razumas),  Kasmetinis mokslo (meno) veiklos vertinimas. Kurlink veda pokyčiai? (pranešėjas Lietuvos mokslo tarybos mokslo politikos ir strateginės analizės skyriaus vedėjas dr. Eugenijus Stumbris), Mokslininkai Lietuvos pažangai (pranešėjas Vilniaus universiteto profesorius Dalius Serafinas), Laikinosios Lietuvos Respublikos Seimo ir akademinės bendruomenės bendradarbiavimo grupės veiklos perspektyvos“ (pranešėjas grupės pirmininkas LRS narys Lauras Stacevičius).

Rėmėjai

Sprendimas: UAB "Fresh Media"
© 2018. Visos teisės saugomos
lt en