Lietuvos olimpinės akademijos ataskaitinis suvažiavimas

Lietuvos olimpinės akademijos ataskaitinis suvažiavimas

Vasario 21 d. buvusiame Lietuvos edukologijos universitete vyko Lietuvos olimpinės akademijos ataskaitinis suvažiavimas. Susirinkusiems sveikinimo žodį tarė LOA ir seimo narys Dainius Kepenis. Tylos minute pagerbti Anapilin išėję ilgamečiai LOA nariai: Povilas Petras Karoblis, Algis Daumantas, Kęstas Miškinis, Zina Birontienė.
Iškilmingoje inauguracijoje už ypatingus nuopelnus sporto mokslui ir olimpiniam švietimui LOA Akademiko vardai buvo suteikti Algimantui Gudiškiui ir Audroniui Vilkui. Taip pat vardinis apdovanojimas įteiktas ilgamečiam LOA nariui Algirdui Buičenkai, kuris šventė 65-ąjį jubiliejų. Antroje sesijos dalyje ataskaitą apie LOA 2018 metų veiklą perskaitė prezidentas, doc. dr. Artūras Poviliūnas. LOA Revizijos komisijos išvadas pateikė LOA Revizijos komisijos narė Asta Budreikaitė. LOA iždininkė, Tarybos narė dr. Daiva Majauskienė pristatė LOA 2018 metų biudžeto vykdymo apyskaitą ir 2019 metų LOA biudžetą. LOA viceprezidentas, prof. Algirdas Raslanas supažindino su 2019 metų LOA veiklos planu. Diskusijose kalbėjo LOA tarybos narė Asta Šarkauskienė, LOA nariai Renatas Mizeras ir Emilis Misiulis.
LOA dalyviai vienbalsiai patvirtino LOA 2018 metų veiklos ataskaitą, Revizijos komisijos ataskaitą, 2018 m. biudžeto vykdymo apyskaitą, 2019 m. biudžetą bei 2019 m. veiklos planą.

Rėmėjai

Sprendimas: UAB "Fresh Media"
© 2018. Visos teisės saugomos
lt en