Europos olimpinės akademijos buriasi į asociaciją

Europos olimpinės akademijos buriasi į asociaciją
Pirmoji Europos olimpinių akademijų konferencija vyko 2013 m. Frankfurte, antroji – 2015 m. Baku ir štai trečioji vyko Bulgarijoje, Albenos kurortiniame mieste. Ši trečioji svarbi tuo, konferencijos šalys dalyvės (21) pasirašė deklaraciją ir įkūrė Europos olimpinių akademijų asociaciją, kuri oficialiai turi būti įregistruota dar šiais metais. Tai toliaregiškas ir perspektyvus žingsnis efektyviau plėtojant olimpinio švietimo, olimpinių vertybių sklaidos idėjas.
Konferencijos metu plačiai nagrinėti socialiniai procesai, vykstantys Europos šalių bendruomenėse bei jų įtaka olimpinio sporto idėjų sklaidai. Sportas susidūrė su daugeliu neigiamų ekonominių ir socialinių veiksnių, kurie įtakoja vaikų ir jaunimo sąmonę, o tuo pačiu daugelio nesąžiningos elgsenos veiksmų pernešama į sportą. Tuo susirūpinusi Europos olimpinių komitetų kultūros komisija (pranešėja Omur Dugan) bei tarptautinio olimpinio komiteto solidarumo programos atstovas Nils Holmegaard. Tarptautinės olimpinės akademijos prezidentas Michael Fysentzides išsakė savo susirūpinimą vis silpnėjančiu jaunimo susidomėjimu olimpinėmis vertybėmis, sąžiningu sportu, menku domėjimusi sporto kultūra ir istorija. Tai nauji iššūkiai ir Europos olimpinėms akademijoms.
Daugelio valstybių atstovai savo pranešimuose pažymėjo dedantys dideles pastangas plėtoti įvairias olimpinio švietimo programas mokiniams, studentams, jaunimui. Aktyviausiai tokias programas plėtoja Ukrainos olimpinė akademija, o prof. dr. Marinos Bulatovos pranešimas susilaukė gausių aplodismentų.
Lietuvai atstovavęs LOA viceprezidentas prof. Algirdas Raslanas pristatė Lietuvos olimpinės akademijos vykdomas programas, kurios susilaukė ženklaus susidomėjimo ir buvo gerai įvertintos.
Vis tik didelio optimizmo tarp Europos olimpinių akademijų nėra, nes prof. dr. Lozan Mitev savo pranešime išdėstė didžiausias problemas ir iššūkius, su kuriais susiduria jaunimas, o vyriausybinių organizacijų metodinė ir finansinė parama daugelyje valstybių labai menka – būtina švietimo institucijų parama olimpinio švietimo programas įgyvendinant mokyklose. Mokinių olimpinis švietimas yra vienas iš prioritetų daugelyje Europos valstybių. Gal todėl siekis vienytis Europoje buvo sutiktas labai palankiai. Tikimasi, kad bendra veiklos koordinacija, pastangų sujungimas su kitomis Europos institucijomis bei glaudus bendradarbiavimas padės olimpinio švietimo programas ir olimpinių vertybių idėjas deramai diegti jaunimo tarpe.

Rėmėjai

Sprendimas: UAB "Fresh Media"
© 2018. Visos teisės saugomos
lt en