Įvedamas LOA nario mokestis

Įvedamas LOA nario mokestis

LOA Tarybos sprendimu įvedamas LOA nario mokestis. 2021-09-03 LOA Taryba patvirtino LOA nario mokesčio mokėjimo reglamentą;
1. LOA narys moka metinį 10 EUR mokestį.
2. Nario mokestis mokamas už praėjusius metus iki einamųjų metų sausio 31 d.
3. Nario mokestis pervedamas elektroniniu būdu, negalint to atlikti, mokamas į LOA kasą iki nurodytos datos.
4. Daugiau nei vienerius metus nemokantis nario mokesčio LOA narys praranda narystę (pagal LOA įstatų 18.2 punktą).
5. Gautos nario mokesčio lėšos naudojamos veiklos plano įgyvendinimo finansavimui.

Reglamentas

Rėmėjai

Sprendimas: UAB "Fresh Media"
© 2018. Visos teisės saugomos
lt en