LOA ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas

LOA ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas

Vasario 24 d. Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) Sporto ir sveikatos fakulteto A8 auditorijoje vyko Lietuvos olimpinės akademijos (LOA) ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas.
Renginys prasidėjo gražiu muzikiniu sveikinimu. Grojo LEU kamerinės muzikos ansamblis „Credo“. Vadovas prof. Remigijus Vitkauskas.

Sveikinimo žodžius tarė Lietuvos edukologijos universiteto rektorius akademikas Algirdas Gaižutis, Lietuvos Respublikos Seimo narys, LRS Socialinių reikalų ir darbo komiteto, Jaunimo ir sporto reikalų komisijos narys Gediminas Vasiliauskas, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė, olimpinė čempionė Daina Gudzinevičiūtė, Kūno kultūros ir sporto departamento prie LRV generalinis direktorius Edis Urbanavičius.
Lietuvos olimpinės akademijos Taryba už ilgametę veiklą, nuopelnus mokslui ir olimpiniam sąjūdžiui suteikė Lietuvos olimpinės akademijos Garbės nario vardą šiems LOA nariams:
Vladislovui Janiūnui, Kauno Sporto ir sveikatingumo gimnazijos direktoriui, buvusiam ilgamečiam LRT žurnalistui, sporto komentatoriui, krepšinio treneriui;
Vincentui Korkučiui, mokslininkui – inžinieriui geologui, tenisininkui;
Valentinui Paketūrui, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Generaliniam sekretoriui.

LOA prezidentas doc. dr. Artūras Poviliūnas įteikė LOA Garbės nario žymenis.

Suvažiavimas pradėjo dviejų sesijų darbą. I sesija – ataskaitos, II sesija – naujojo LOA Prezidento, Tarybos, Revizijos komisijos rinkimai.

Lietuvos olimpinės akademijos Prezidentu dar vienai kadencijai vienbalsiai išrinktas doc. dr. Artūras Poviliūnas.
Vienbalsiai išrinkta LOA Taryba:
Viceprezidentas prof. habil. dr. Algirdas Raslanas;
Viceprezidentas prof. habil. dr. Povilas Tamošauskas;
Dekanė doc. dr. Ramunė Žilinskienė;
Tarybos sekretorė mgr. Ramūnė Motiejūnaitė;
Nariai: Vita Balsytė, doc. Česlovas Garbaliauskas, Lina Kačiušytė, dr. Daiva Majauskienė, prof. Kazys Milašius, dr. Asta Šarkauskienė.
LOA revizijos komisija: Valentina Keraminienė, Rūta Balevičiūtė, dr. Asta Budreikaitė.

Rėmėjai

Sprendimas: UAB "Fresh Media"
© 2018. Visos teisės saugomos
lt en