LOA Tarybos posėdis

LOA Tarybos posėdis

Birželio 22 d. vyko Lietuvos olimpinės akademijos tarybos posėdis. Pirmuoju klausimu pasisakė LOA viceprezidentas. prof. Algirdas Raslanas. Jis papasakojo apie Albenoje (Bulgarija) vykusią III Europos olimpinių akademijų konferenciją. Pagrindinis tikslas – Europa turi vienytis. Pateikta deklaracija, bendradarbiavimas tarp Europos olimpinių akademijų. Visuose kontinentuose vyksta bendradarbiavimas tarp akademijų, todėl stengiamasi apjungti ir Europos akademijas. Buvo kalbėta apie pačią didžiausią problemą, kad olimpinės vertybės nyksta, nes keičiasi socialinis modelis. Reikia išsaugoti kultūrinį pradą, rengti plačios erudicijos mokytojus, sportininkus sugrąžinti į universitetus. Reikia organizuoti daugiau jungtinių programų tarp Europos valstybių.
LOA prezidentas doc. dr. Artūras Poviliūnas pristatė Lietuvos sporto universiteto ir Lietuvos olimpinės akademijos bendrą konferenciją – „Pasaulio lietuvių sporto istorija ir ateities vizija“. Tarybos nariai susipažino su programa. Į šią konferenciją, kuri įvyks š. m. birželio 28 d. Kaune, susirinks daugiau užsienio lietuvių, nei pirmoje. Ši konferencija yra tarsi Pasaulio lietuvių sporto žaidynių preambulė, nes  vyks žaidynių išvakarėse.
LOA referentė olimpiniam ugdymui Enriketa Prunskienė pristatė veiklą. Viskas vyksta sklandžiai, pagal planą. Referentė papasakojo, kas yra nuveikta 2017 metais. Įvyko keli projektai: fotografijos konkursas studentams, vaikų piešinių konkursas, jaunimo stovykla, video konkursas, dalyvavo Olimpinėje dienoje. 
Prof. habil. dr. Povilas Tamošauskas pristatė ir pakomentavo LOA įstatų naujos redakcijos gaires. Parengtas projektas remiantis senaisiais įstatais.
Tarybos narė Ramūnė Motiejūnaitė papasakojo apie savo dalyvavimą XIV Tarptautinės olimpinės akademijos sesijoje pasaulio olimpinių akademijų vadovams.

Rėmėjai

Sprendimas: UAB "Fresh Media"
© 2018. Visos teisės saugomos
lt en