LOA Tarybos Posėdis

LOA Tarybos Posėdis

Sausio 14 d. vyko nuotolinis Lietuvos olimpinės akademijos Tarybos posėdis. Taryba patvirtino 2020 m. IV ketvirčio ir 2020 m. LOA metinę biudžeto apyskaitas. Patvirtintas 2021 m. LOA veiklos plano projektas, nutarta šį projektą teikti LOA suvažiavimui tvirtinti. Posėdžio metu aptartas 2021 m. LOA biudžeto projektas. Taryba pritarė naujų LOA narių – S. Galdiko ir R. Vilkienės – priėmimui. Posėdyje svarstyta 2021 m. vasario 19 d. ataskaitinio rinkiminio suvažiavimo programa, reglamento projektas, suvažiavimo vykdymas visuotinio karantino valstybėje sąlygomis. Nutarta: iki sausio 26 d. 12 val. raštu teikti kandidatus į LOA prezidento postą (nurodant ir kandidato į prezidentus numatytus atstovus į Tarybą), Tarybos narius, Revizijos komisijos narius. Laukiame LOA narių siūlymų adresu info@loa.lt .

LOA narių dėmesiui:
Bet kuriuo atveju apie suvažiavimo sušaukimą, jo tikslią darbotvarkę ir galimybę teikti pastabas darbotvarkei ir/ar sprendimų projektams būsite informuojami atskiru pranešimu, laikantis teisės aktuose ir LOA įstatuose numatytos tvarkos.

Rėmėjai

Sprendimas: UAB "Fresh Media"
© 2018. Visos teisės saugomos
lt en