TARYBOS POSĖDIS IR SVEIKINIMAI

TARYBOS POSĖDIS IR SVEIKINIMAI

Rugsėjo 3 d. Vilniuje vyko Lietuvos olimpinės akademijos Tarybos posėdis. Taryba patvirtino LOA nario mokesčio mokėjimo reglamentą, LOA biudžeto II ketvirčio apyskaitą. Diskutuota dėl konkurso „Už olimpinių idėjų sklaidą Lietuvoje“ LOA akademiko prof. P. Karoblio vardo prizui laimėti nuostatų, vertinimo kriterijų, dėl Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų baigiamųjų darbų temų. Aptartas LOA veiklos plano vykdymas ir artimiausi renginiai, į LOA gretas priimtas naujas narys.
Po posėdžio LOA prezidentė Asta Šarkauskienė, viceprezidentas Audronius Vilkas, dekanė Ramunė Žilinskienė pasveikino Vincentą Korkutį, Nijolę Sližauskienę ir LOA Garbės prezidentą Artūrą Poviliūną jubiliejų proga.

Rėmėjai

Sprendimas: UAB "Fresh Media"
© 2018. Visos teisės saugomos
lt en